Editar el contenido
Haz clic en el botón editar contenido para editar/añadir el contenido.
[minti_headline type=»h2″ font=»font-special» size=»fontsize-m» weight=»fontweight-700″ transform=»transform-uppercase» align=»align-left»]Tècnic virtual

[/minti_headline]

L’assistència tècnica remota permet rebre suport tècnic immediat i en el moment més idoni, a la vegada que evitem desplaçaments innecessaris reduint el màxim possible les emissions de CO2 que això comportaria. A més és una manera pragmàtica d’evitar interrompre el funcionament normal de l’empresa client, evitant col·lapsar les zones de pas amb tot l’equip tècnic en la mesura del possible o tenir les línies telefòniques ocupades, doncs és un servei que utilitza Internet per la comunicació i resolució de problemes. 

[minti_iconbox icon=»fa-wrench» style=»9″ title=»Tècnic virtual» url=»https://remsasl.com/wp-content/uploads/2019/01/TeamViewerQS.zip»]Clica per descarregar TeamViewerQS.zip[/minti_iconbox]
[minti_spacer]
[minti_headline type=»h2″ font=»font-special» size=»fontsize-m» weight=»fontweight-700″ transform=»transform-uppercase» align=»align-left»]Lectura remota

[/minti_headline]

El nou sistema de lectura remota permet a les empreses desenvolupar les seves funcions de forma més eficaç i eficient.

Lectura Remota és un sistema que permet fer la lectura del comptador de l’equip per valorar el nivell de tòner de forma automàtica i remota.

Gràcies a aquest sistema, s’evita interrompre  als nostres clients en el seu dia a dia, per donar el nombre de còpies mensuals  i evitar estar pendents del consum de tòner i realitzar comandes. El sistema realitza lectures de forma remota, permetent facturar de forma inequívoca les impressions mensuals i enviar els tòners abans que es consumeixin, despreocupant els nostres clients d’aquesta gestió.

Advertència: Per la instal·lació del software Lectura Remota és necessària l’autorització prèvia de l’equip tècnic o comercial de Remsa S.L.

[minti_iconbox icon=»fa-wifi» style=»9″ title=»Lectura remota» url=»https://remsasl.com/wp-content/uploads/2020/02/Install_AMR_driver_4.zip»]

Clica per descarregar Install_AMR_driver_4

[/minti_iconbox]

[minti_spacer]
[minti_headline type=»h2″ font=»font-special» size=»fontsize-m» weight=»fontweight-700″ transform=»transform-uppercase» align=»align-left»]Printing controller panel

[/minti_headline]

Printing Controller Panel l’informarà en tot moment de l’estat dels consumibles, l’avisarà en cas que se n’hagi de substituir algun, i podrà consultar el seu volum d’impressió fins al moment.

[minti_iconbox icon=»fa-cogs» style=»9″ title=»Printing controller panel» url=»http://qr.remsasl.com/»]Clica per accedir al printing controller panel.[/minti_iconbox]