Impressió gran format

Els serveis de copisteria de Remsa inclouen servei a empreses i professionals en la nostra línia de gran format on trobarà la qualitat professional que necessita. Amb la incorporació de les últimes innovacions en el nostre servei a més de comptar amb la col·laboració d’empreses especialitzades en confecció de suports publicitaris ens permeten donar solució a totes les seves necessitats professionals:

  • Impressió i còpia de gran format
  • Impressió fotogràfica de gran format
  • Impressió i còpia de plànols
  • Cartelleria i pòsters
  • Targetes
  • Kapaline
  • Impressió de bosses i sobres en diferents formats
  • Roll-up

I molts més productes.