Total rental page

Total Rental Page és un nou concepte creat per simplificar processos.

Remsa ofereix la possibilitat d’acotar el perfil de consum a les exigències de cada client, per tal de reduir i ajustar les despeses d’impressió. Per això es duu a terme un estudi detallat de les necessitats, per tal d’establir un perfil de consum personalitzat, reduint així totes aquelles despeses innecessàries per al seu negoci.

Aquest servei inclou:

  • Manteniment: despeses derivades del manteniment al llarg de 5 anys.
  • Consumibles: quantitat necessària per abastir el volum d’impressió.
  • Dynamic Rate: tarifa dinàmica que s’ajusta al consum en tot moment.
  • Paper: opció de cobrir les necessitats de paper derivades de la impressió.

A part posem a la seva disposició una nova eina de control dels seus equips, Printing Controller Panel, que l’informarà en tot moment de l’estat dels consumibles, l’avisarà en cas que se n’hagi de substituir algun, i podrà consultar el seu volum d’impressió fins al moment.

Paral·lelament, oferim la possibilitat d’obtenir una impressió d’alta qualitat a preus sorprenents, gràcies a la nova impressora virtual PrintDossier. Accedint al portal www.printdossier.com podrà donar cobertura a totes aquelles impressions que no li siguin possible de realitzar amb els seus equips.