Transformació Digital del Paper

Transformació Digital

Transformació Digital del Paper

Una de les implicacions de la transformació digital és la ominicanalitat: la comunicació coordinada a través de totes les vies disponibles (email, web, sms, app mòbil, cartelleria digital i formats en paper). Actualment no n’hi ha prou amb la multicanalitat, estant presents i contactant amb els clients a través de múltiples canals. Ara les empreses han d’interrelacionar tots els canals de la seva marca entre si, aconseguint una comunicació omnicanal.

En l’era digital en la qual vivim és fàcil creure que la desaparició del paper és imminent, però com és la situació real en la indústria de la comunicació impresa?

L’evolució de la indústria de la comunicació impresa

A Europa el preu de la matèria primera, la polpa de paper, segueix mantenint una tendència creixent: en el 2001 Suècia venia la tona de paper a 500€ i avui ho fa a més de 700€.

A EUA l’índex de preus de la polpa de paper al mercat domèstic segueix reduint-se moderadament des de 2011 amb un 15%. Els analistes de riscos crediticis per a les empreses del sector qualifiquen de risc alt la rendibilitat en la indústria, i de risc mitjà la caiguda de la demanda. A causa de l’impacte de la digitalització és previsible que també disminueixi la demanda d’altres productes de la indústria del paper (com el packaging o el tissue domèstic) però el preu de la polpa de paper no es desplomarà.

La gran migració del paper

Les comunicacions en paper no desapareixeran, migraran a la seva tecnologia de producció. La transformació digital generarà continguts en paper personalitzats i individualitzats segons les preferències del consumidor en Internet, i segons la diversitat de les seves aplicacions. El terme paperless (sense paper) comportarà l’ús de menys paper però no la seva eliminació.

Algunes de les majors forces de venda tradicionals són en empreses natives digitals, com Google. Les organitzacions ja es comuniquen a través de diferents canals amb els seus clients: xarxes socials, web, email, sms, aplicacions mòbils i en format paper.

Actualment, s’estima que anualment es produeixen uns 100 milions de quilòmetres de paper amb tecnologia de impressió digital. Aquesta tecnologia possibilita l’ús intensiu del color i la personalització per a l’usuari final. També redueix les llargues tirades tradicionals per una producció al moment que es genera la demanda, reduint inventaris obsolets i donant llibertat i agilitat al procés d’edició. Els equips Ricoh són motors en aquesta migració al món digital i la comunicació omnicanal.

La Asociación Española de Empresas de Serigrafía e Impresión Digital  va publicar un estudi en el qual exposa que el sector compta amb 1500 empreses i amb una capacitat de producció de 1000 milions d’euros. També mostra que la impressió  digital es contracta sobretot per a publicitat i també per a decoració, estampació i tèxtils.

Categories