Editar el contenido
Haz clic en el botón editar contenido para editar/añadir el contenido.

Història de la Llibreta Solidària Printdossier

Des de Remsa sempre hem admirat la tasca desenvolupada per Creu Roja Manresa, juntament amb altres entitats de la ciutat, les quals treballen durament per aconseguir reduir les desigualtats i injustícies que ens envolten. Per això, fa anys que col·laborem amb l’entitat participant en campanyes de material escolar i altres projectes puntuals. Tot i així, […]