Idioma:


Assistència remota

L’assistència tècnica remota permet rebre suport tècnic immediat i en el moment més idoni, a la vegada que evitem desplaçaments innecessaris reduint el màxim possible les emissions de CO2 que això comportaria. A més és una manera pragmàtica d’evitar interrompre el funcionament normal de l’empresa client, evitant col·lapsar les zones de pas amb tot l’equip tècnic en la mesura del possible o tenir les línies telefòniques ocupades, doncs és un servei que utilitza Internet per la comunicació i resolució de problemesAssistència Remota

Lectura remota

El nou sistema de lectura remota permet a les  empreses desenvolupar les seves funcions de forma més eficaç i eficient.

Lectura Remota és un sistema que permet fer la  lectura del comptador de l'equip per valorar el nivell de tóner de forma  automàtica i remota

Gràcies a aquest sistema, s'evita interrompre  als nostres clients en el seu dia a dia, per donar el nombre de còpies mensuals  i evitar estar pendents del consum de tóner i realitzar comandes. El sistema realitza lectures de forma remota,  permetent facturar de forma inequívoca les impressions mensuals i enviar els  tóners abans que es consumeixin, despreocupant els nostres clients d'aquesta gestió.

 

Advertència: Per la instal·lació del software Lectura Remota és necessària la autorització prèvia de l'equip tècnic o comercial de Remsa, S.L.

      

Lectura Remota