Per què utilitzar els tòners originals de Ricoh?

Remsa, Ricoh

Per què utilitzar els tòners originals de Ricoh?

Utilitzant un tòner original Ricoh aconsegueixes:

  • major qualitat i rendiment
  • garantir que els components són responsables amb el medi ambient i amb la salut dels usuaris
  • evitar els perills per als equips multifuncionales a causa de l’ús de tòner no original

El tòner és un aspecte important a tenir en compte a l’hora d’escollir la impressora per al teu negoci.


Riscs per no usar tòner original

Segons un estudi realitzat per BLI aquests són els principals riscs de no usar tòner original

Baixa qualitat d’imatge

Resultats no uniformes en els documents per pèrdua de tòner que provoca taques a les pàgines impreses. Únicament pots aconseguir una reproducció fidel, detallada i nítida amb els tòners originals de Ricoh.

Pitjor rendiment de la màquina

  • Possibles avaries i errors degut principalment a l’aglomeració de tòner que pot danyar la unitat de fusió
  • Major nombre d’interrupcions del dispositiu
  • Abans d’instal·lar un nou tòner cal aspirar a fons i netejar tot

Tot això implica més visites del tècnic per realitzar una neteja i per reemplaçar la unitat de fusió

Estalvi fictici

Els costos inicials baixos resulten cars a llarg termini:

  • El tòner Ricoh dura un 55% més
  • Increment del cost a causa de les visites del tècnic i el cost de les peces

Perduda de garantia Ricoh

Ricoh garanteix que els seus components són responsables amb el medi ambient i amb la salut dels usuaris.

 

Categories