Idioma:


Maquines Ricoh

Remsa és distribuïdor oficial de Ricoh a Catalunya central. Ricoh ens permet una innovació constant, així com crear sinèrgies per aconseguir maximitzar el rendiment de les organitzacions que confien amb la nostra professionalitat, sempre amb les tecnologies més sostenibles del mercat.

Ricoh pretén ajudar a les organitzacions a gestionar de manera eficaç la seva informació, amb l'objectiu d'augmentar la productivitat i mantenir un creixement rendible i sostenible de cara al futur.

Com a empresa global, Ricoh ha desenvolupat punts de vista únics sobre la gestió empresarial i el medi ambient. No satisfet amb ser tècnicament expert, Ricoh mira cap al futur i innova per trobar respostes als reptes als quals s’enfronten les empreses. Al mercat de serveis documentals gestionats, Ricoh està examinant la manera en què les organitzacions no solament adquireixen coneixements sinó també com tracten la informació amb més eficàcia i gestionen els fluxos de treball de l'empresa.


Ofertes