Gestió Documental Integral

L’objectiu de les empreses dedicades als serveis d’impressió ha de ser aconseguir el màxim estalvi al client a la vegada que es millora la seva manera de treballar. La manera més obvia d’aconseguir l’estalvi és imprimint menys, però per fer-ho sense perjudicar els processos de l’empresa client, fins i tot arribant a millorar-los, és necessària la implicació de les solucions tecnològiques més adequades. La tecnologia avança a una velocitat increïble i les empreses desconeixedores de les noves eines que surten contínuament al mercat corren el risc de quedar-se enrere, obsoletes, mentre els seus competidors avancen gràcies als estalvis de costos i millores de processos que aquestes els hi proporcionen.

Controlar, mesurar i gestionar la impressió de documents en xarxa i realitzar un seguiment detallat de les activitats de còpia i impressió. Assignar costos de forma precisa a individus, departaments o grups específics i conèixer l’ús dels equips d’oficina i la gestió dels costos d’impressió documental. Saber els llocs web i programes més utilitzats i que més fan perdre temps als empleats, observar arxius creats, copiats, modificats o esborrats pels usuaris, i un llarg etcètera d’informació clau d’interès pels gerents i responsables de departament. Aquests són només alguns dels exemples de solucions tecnològiques que es poden implementar a l’empresa per una gestió òptima, millorar la seva productivitat i reduir múltiples costos.

Què és la Gestió Documental?
EQUITRAC
Descàrregues

Gestor Documental

Gestor Documental

Quant temps PERDEN els seus empleats a Arxivar, Recuperar i Rearxivar documents? Ha calculat tot aquest temps i altres ESTALVIS, com espai, seguretat, etc, i ho ha convertit en diners?

El més barat és NO IMPRIMIR

El més barat és NO IMPRIMIR

La manera més obvia d’aconseguir l’estalvi és imprimint menys, però saps com fer-ho sense perjudicar els processos de l’empresa, fins i tot arribant a millorar-los?

Solució de control i gestió de costos

Solució de control i gestió de costos

Implementar aquesta solució en la seva organització implica reduir la despesa de paper i tòner, reduir costos i reduir l’impacte mediambiental, al mateix temps que disposa d’informació completa d’aquests costos per usuari i departament.